การดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

1. เมื่อดาวน์โหลดครบทุกไฟล์แล้ว ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ Part 1 เพื่อทำการติดตั้งเกม
2. ระหว่างติดตั้งเกมหากระบบแจ้งว่ามีไฟล์ใดเสียให้ลบและดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง
3. ควรมีพื้นที่ในฮาร์ทดิสมากกว่า 10GB ขณะทำ การติดตั้ง

Filename Size MD5 Hash
Part 1 600MB 0A11FDFB5C635CE7240C394A0126EAEE
Part 2 600MB A09D28134D28431B21670FD627B0F43D
Part 3 600MB 61E66AB496D07A4F1BFC7F5D8C016F2D
Part 4 600MB 325E57E669D8B15EE6904E4213EC0871
Part 5 600MB EA291BD51A39C1F8F3CA633B472132F3
Part 6 600MB 27F59A8EB29FC6CDCBB00DBEC1911D74
Part 7 600MB 42D98D1E00E9C63C864EDA43D9CC969E
Part 8 600MB DC34AA2A7D0FBE30CD367EAF6993FABA
Part 9 600MB 85EFE5A8C26C4CAAEBA4827C5C845CAD
Part 10 600MB 4DEAA25E22B524559EBFC02A59F92E81
Part 11 600MB B44AE64E6CED3E3CF0578AC52530A950
Part 12 600MB E399582917FD86E513541D4DDE722190
Part 13 544MB 83E089B9D274A1AEFFC16EE4B56338FF

ความต้องการของระบบ


ในการเล่นเกม Saint Seiya Online เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านควรมีประสิทธิภาพตามที่แนะนำเพื่อจะได้เล่นเกมได้ อย่างสนุกสนาน
ความต้องการของระบบ
OS WindowsXP/WindowsVISTA/Windows7/Windows8
CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz
Memory 4GB
Graphic Card NVIDIA GeForce 9800 GT 1GB / ATI Radeon HD 4770 1GB
DirectX DirectX 9.0c
HD 8G
หมายเหตุ
- ความเร็วการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอาจะมีความแตกต่างไปตามผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบ กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
   ความเร็วสูงของท่าน
- ควรมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสเหลือ 5 GB เป็นอย่างน้อยเพื่อให้การเล่นเกมสนุกสนานและราบรื่นยิ่งขึ้น วิธีการตรวจสอบทรัพยากร
   ภายในเครื่อง ระบบปฏิบัติการ Window xp / Vista / Window 7 คลิกที่ปุ่ม Start ที่มุมซ้ายล่าง (โลโก้ Window) พิมพ์ dxdiag
   ระบบจะแสดงทรัพยากรภายในเครื่องของท่าน

วิธีการตรวจสอบทรัพยากรภายในเครื่อง


ระบบปฏิบัติการ Window xp / Vista / Window 7 คลิกที่ปุ่ม Start ที่มุมซ้ายล่าง (โลโก้ Window) พิมพ์ dxdiag ระบบจะแสดงทรัพยากรภายในเครื่องของท่าน
Download Driver