ดาวน์โหลดเกม
SAINT SEIYA Bit Torrent

* สำหรับการดาวน์โหลดเกม SAINT SEIYA ONLINE แบบ Bit Torrent
   ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Bit torrent ในเครื่องคอมพ์ของท่านก่อน
   จึงจะสามารถดาวน์โหลดเกมผ่านช่องทางนี้ได้

* สำหรับไฟล์เกม ที่ได้จากการดาวน์โหลดผ่าน Bit Torrent จะเป็น
   ไฟล์เกมที่ท่านสามารถนำมาติดตั้งกับเครื่องคอมพ์ของท่านได้ทันที

SAINT SEIYA Client Downloader

1. คลิกปุ่มดาวน์โหลด “โปรแกรม SAINT SEIYA ONLINE Client
    Downloader”

2. ทำการติดตั้งโปรแกรม SAINT SEIYA ONLINE Client Downloader
    ลงในเครื่อง
3. เข้าสู่ระบบ SAINT SEIYA ONLINE Client Downloader   
   เพื่อเริ่มโหลด SAINT SEIYA ONLINE
4. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เกมเสร็จแล้ว ให้ท่านคลิกติดตั้ง ตัวเกมต่อไป
การดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์1. เมื่อดาวน์โหลดครบทุกไฟล์แล้ว ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ Part 1
    เพื่อทำการติดตั้งเกม
2. ระหว่างติดตั้งเกมหากระบบแจ้งว่ามีไฟล์ใดเสียให้ลบ
    และดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง
3. ควรมีพื้นที่ในฮาร์ทดิสมากกว่า 10GB ขณะทำ การติดตั้ง

ความต้องการของระบบ


ในการเล่นเกม Saint Seiya Online เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านควรมีประสิทธิภาพตามที่แนะนำเพื่อจะได้เล่นเกมได้ อย่างสนุกสนาน
ความต้องการของระบบ
OS WindowsXP/WindowsVISTA/Windows7/Windows8
CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz
Memory 4GB
Graphic Card NVIDIA GeForce 9800 GT 1GB / ATI Radeon HD 4770 1GB
DirectX DirectX 9.0c
HD 8G
หมายเหตุ
- ความเร็วการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอาจะมีความแตกต่างไปตามผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบ กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
   ความเร็วสูงของท่าน
- ควรมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสเหลือ 5 GB เป็นอย่างน้อยเพื่อให้การเล่นเกมสนุกสนานและราบรื่นยิ่งขึ้น วิธีการตรวจสอบทรัพยากร
   ภายในเครื่อง ระบบปฏิบัติการ Window xp / Vista / Window 7 คลิกที่ปุ่ม Start ที่มุมซ้ายล่าง (โลโก้ Window) พิมพ์ dxdiag
   ระบบจะแสดงทรัพยากรภายในเครื่องของท่าน

วิธีการตรวจสอบทรัพยากรภายในเครื่อง


ระบบปฏิบัติการ Window xp / Vista / Window 7 คลิกที่ปุ่ม Start ที่มุมซ้ายล่าง (โลโก้ Window) พิมพ์ dxdiag ระบบจะแสดงทรัพยากรภายในเครื่องของท่าน
Download Driver