Game Port

ความต้องการของระบบ


ในการเล่นเกม Saint Seiya Online เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านควรมีประสิทธิภาพตามที่แนะนำเพื่อจะได้เล่นเกมได้ อย่างสนุกสนาน
ความต้องการของระบบ
OS WindowsXP/WindowsVISTA/Windows7/Windows8
CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz
Memory 4GB
Grapihc Card NVIDIA GeForce 9800 GT 1GB / ATI Radeon HD 4770 1GB
DirectX DirectX 9.0c
HD 8G
หมายเหตุ
- ความเร็วการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอาจะมีความแตกต่างไปตามผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบ กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
   ความเร็วสูงของท่าน
- ควรมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสเหลือ 5 GB เป็นอย่างน้อยเพื่อให้การเล่นเกมสนุกสนานและราบรื่นยิ่งขึ้น วิธีการตรวจสอบทรัพยากร
   ภายในเครื่อง ระบบปฏิบัติการ Window xp / Vista / Window 7 คลิกที่ปุ่ม Start ที่มุมซ้ายล่าง (โลโก้ Window) พิมพ์ dxdiag
   ระบบจะแสดงทรัพยากรภายในเครื่องของท่าน

วิธีการตรวจสอบทรัพยากรภายในเครื่อง


ระบบปฏิบัติการ Window xp / Vista / Window 7 คลิกที่ปุ่ม Start ที่มุมซ้ายล่าง (โลโก้ Window) พิมพ์ dxdiag ระบบจะแสดงทรัพยากรภายในเครื่องของท่าน
Download Driver